TAG: "Quả Bóng Vàng Thế giới"

Chernobyl và 30 năm đấu tranh tư tưởng của Shevchenko

Chernobyl và 30 năm đấu tranh tư tưởng của Shevchenko

11:44 | 17/07/2016

Trước khi là ngôi sao, Shevchenko là con nhà lính, là… nạn nhân của thảm họa Chernobyl. Nếu nói về Shevchenko, không thể bỏ qua chi tiết này bởi nó góp phần hình thành nên con người, cốt cách của huyền thoại bóng đá này.