TAG: "Ngọc Quyên"

Đẹp là phải đẹp từ dáng đến da

Đẹp là phải đẹp từ dáng đến da

15:32 | 09/08/2016

Theo Ngọc Quyên, phụ nữ không được bỏ bê bản thân mình, phải chăm sóc bản thân luôn đẹp từ dáng đến da, không phải chỉ để giữ chồng mà là để tự tin hơn.