TAG: " Man City"

Pressing là bí quyết duy nhất để chống lại Man City

Pressing là bí quyết duy nhất để chống lại Man City

07:36 | 20/01/2018

Gần như chỉ có một con đường để chống lại Man City của Pep Guardiola, đó là pressing thật cao. Có hai vấn đề. Đấy mới chỉ là điều kiện cần, chứ chưa đủ. Vả lại, làm được điều đó trên sân khi nào cũng khó hơn rất nhiều so với kế hoạch đề ra trên lý thuyết.