Khôi Nguyên

Chia sẻ

Bình luận 0

Chiêm ngưỡng những người hùng hay là những thằng khùng của EURO. Hero or Zero?
Wayne Rooney - linh hồn hay hồn ma của Tam Sư?Wayne Rooney - linh hồn hay hồn ma của Tam Sư?
Wayne Rooney - linh hồn hay hồn ma của Tam Sư?

Gareth Bale - Hy vọng hay tuyệt vọng của Xứ WalesGareth Bale - Hy vọng hay tuyệt vọng của Xứ Wales
Gareth Bale - Hy vọng hay tuyệt vọng của Xứ Wales

Cristiano Ronaldo - Ngôi sao hay sao quả tạ của Bồ?Cristiano Ronaldo - Ngôi sao hay sao quả tạ của Bồ?
Cristiano Ronaldo - Ngôi sao hay sao quả tạ của Bồ?

Paul Pogba - Gà chọi hay gà què trong bầy Gà trống?Paul Pogba - Gà chọi hay gà què trong bầy Gà trống?
Paul Pogba - Gà chọi hay gà què trong bầy Gà trống?

Zlatan Ibrahimovic - Đấng cứu thế hay tận thế của người Viking?Zlatan Ibrahimovic - Đấng cứu thế hay tận thế của người Viking?
Zlatan Ibrahimovic - Đấng cứu thế hay tận thế của người Viking?

Chia sẻ

Bình luận 0