Gia Cát Lạng

Chia sẻ

Bình luận 0

Hồi 9
Đức Sâm mưu nghiệp lớn,
Bá Yết tỏ tài cao

Đây đang nói chuyện Phú Lãng Sa (Pháp) vốn xưa kia nhờ sức của Dĩ Đan (Zidane) mà lấy được thiên hạ, mở mang nghiệp lớn. Thế nhưng đời sau đức kém, việc u tối xảy ra, điềm xui báo đến, người trên hèn kém, kẻ dưới làm loạn, dẫn đến một sớm phải tự dứt mệnh trời, xã tắc nghiêng đổ.

Đến đời Đức Sâm (Deschamps) dốc chí lớn mà mưu tính kế sâu xa, tiễu trừ kẻ xấu, giao kết người hiền. Thế cho nên chỉ trong vài năm, anh hào nghe tiếng mà theo đến, kẻ sĩ mong tin mà chạy sang. Nổi lên trong đám ấy có một người tên là Bá Yết (Payet), tay hổ lưng gấu, sức khỏe tuyệt luân, mưu trí hơn người.

Bá Yết vốn người ở đảo Đoàn Viên (Reunion), mười hai tuổi ôm mộng lớn, một mình vượt Ấn Độ Dương tìm đến Phú Lãng Sa tầm sư học đạo. Sở hữu tấm thân gân cốt và trái tim hiếu kỳ, y chỉ cảm thấy thiên hạ rộng lớn không nơi nào không thể đến. Lý tưởng hào hùng phát sinh, Bá Yết khi đặt chân tới đây, tưởng như thế giới phồn hoa, muôn trượng hồng trần đã mở ra trước mắt. 

Than ôi, thực tế phũ phàng không như y tưởng tượng. Xưa nay, danh sư cố nhiên nan cầu nhưng đệ tử tư chất thượng thừa cũng nên nan đắc. Với phương diện của những người trong lục địa mà nói, Bá Yết bất quá chỉ có sức vóc. Mà loại này, vứt đi sợ rằng mười ngày không hết. 

Dựa trên các câu chuyện huyền thoại, những kẻ như vậy thường có cơ may nhặt được bí thư, chứa những thuật pháp kỳ ảo, thâm thúy cao xa rồi luyện thành công đạo. Bá Yết không có duyên kỳ ngộ đó. Y trở về Đoàn Viên ăn gió nằm sương, chuyên tâm tu dưỡng, lấy sự chăm chỉ làm căn bản. Quá trình này kéo dài hai năm, rồi khi đã có thành tựu, đánh đổ được hết bọn thịt bắp vai u trên đảo, y trở lại Phú Lãng Sa. 

Đến lúc đó, những kẻ từng chối bỏ y không ai không kinh ngạc. Chỉ vài năm mà Bá Yết như một con người khác, u thái dương nổi lên, mắt chiếu thanh quang, sức bạt cửu đỉnh, tưởng rằng Dĩ Đan, Hanh Lợi (Henry) cũng chỉ đến thế là cùng. 

Vậy nhưng trời vẫn chẳng chiều lòng người. Y phải chịu thử thách, khổ sở trăm bề mới được Đức Sâm nhận về dưới trướng. Ngay cả khi đã mặc trang phục in hình Cao Lô kê (gà Gaulois), y cũng chỉ được dự vào những trận đánh nhỏ, phá thôn đoạt xóm. Đợi đến lúc Bá Yết đã sắp ba mươi, Đức Sâm mới gật đầu hài lòng, trao cho ấn nguyên nhung, cầm sinh mệnh muôn quân ngàn tướng, liệu việc đánh dẹp, trung hưng lại uy vũ Phú Lãng Sa. Mới đây tại Ba Lê, chỉ một trận y đã dẹp yên bọn Lỗ Ma Ni (Romania) dễ như lấy đồ trong túi, muôn dân nức lòng, khắp nơi ca ngợi. 

Từ trước đến nay, không ít anh hùng hào kiệt hô mưa gọi gió, viết nên bao chuyện kinh thiên động địa, xúc động lòng người. Hoa nở rồi tàn, thu qua đông đến, những nhân vật đó bây giờ đều tóc tuyết pha sương, tựa hồ trở thành truyền thuyết. Nhưng chẳng phải người ta nói, Trường Giang sóng sau xô sóng trước đó sao? Nếu vậy, dường như Bá Yết đang chuẩn bị làm những điều kỳ vĩ. 

Thực là:
Một tiếng sấm vang rời khỏi đảo
Hai tay giang rộng lấy cơ đồ

Muốn biết Bá Yết có giúp Phú Lãng Sa làm nên nghiệp bá hay không, chờ hồi sau sẽ rõ. 

Chia sẻ

Bình luận 0