Gia Cát Lạng

Chia sẻ

Bình luận 0

Hồi 20.
Bố Kệ nhận tin mừng
Cơ Loa vào cửa tử 

Lại nói chuyện Đan Bố Kệ (Del Bosque) cùng các học trò Tây Ban Nha thất bại ở Bác Đô (Bordeaux), ai nấy quần áo tả tơi, tóc tai rũ rượi, cờ quạt xơ xác, khổ não không sao kể xiết. Đêm ấy minh nguyệt lu mờ, gió thổi quần quật, đương nhiên không phải lúc thích hợp ngắm trăng, chúng chỉ cố làm sao chạy cho nhanh, đến Ba Lê (Paris) cho chóng. 

Đối với đám người Tây Ban Nha này mà nói, trận kịch chiến với Cơ Loa Ti Á (Croatia) thật sự là một đêm không ngủ. Nó như một mồi lửa thiêu rụi toàn bộ một thế gia phồn diễn nhiều năm, đủ khiến người ta nhận ra nhân gian quả thực quá tàn khốc.

Khi đang chạy, bỗng đâu một âm thanh sắc lạnh đột nhiên vang lên, truyền vọng đi trong đêm, dội vào hư không. Ở phía Tây chỉ thấy lửa đỏ rực trời, tiếng reo dậy đất, cả bọn bất giác nhìn nhau, tự hỏi trong khoảng thời gian vừa qua đã có biến cố kinh khủng gì chăng. 

Được một lát thì có ngựa thám mã báo về, Cơ Loa Ti Á đã diệt rồi. Bố Kệ nghe nói động tâm, hỏi cho thật kỹ. Thám mã mới kể ngọn ngành: 

Bọn Cơ Loa Ti Á sau khi đả bại Tây Ban Nha thì nhuệ khí ngút trời, kéo thẳng tới Long thành (Lens) khiêu chiến Bồ Đào Nha. Tuy vậy, khác với những lần trước, hai bên đều không dám khinh suất. Họ vốn lịch duyệt đã nhiều, hiểu rõ khi cùng cao thủ giao đấu, chỉ cần thất thủ một chiêu cũng đủ dẫn đến thất bại. 

Vì vậy, cả hai dàn thành trận thế, trao đổi vài chiêu qua lại chứ không thực tâm dụng công, ý chừng chờ đối phương lộ ra chút sơ hở mới xuất kỳ bất ý đánh tập hậu. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua. Một sự tĩnh lặng bao trùm, ngoài những vạt áo phất phơ lay động theo từng cơn gió. Đám quần hào chứng kiến cuộc giao tranh không khỏi thất vọng và thống nhất rằng, chỉ cần một trong hai xuất chiêu lập tức sẽ phân được thắng bại. 

Và kẻ đó là Bồ Đào Nha. Đợi đến khi các hộ vệ Cơ Loa Ti Á đã mỏi mệt, chúng vọt lên như những mũi tên. Trong khoảnh khắc, một đạo bạch quang từ bên tả chuyển sang bên hữu, rồi Lỗ Nan Đô (Ronaldo) tung ra một kiếm chiêu sắc lạnh. Tô Ba Xích (Subasic) của Cơ Loa Ti Á hơi thở như nghẹn lại, song thủ vội vàng vạch liên tiếp hai ba hình bán nguyệt trước mặt để hộ thân, đẩy luồng kiếm quang dội ra. 

Ngờ đâu Qua Tư Mã (Quaresma) đã chờ sẵn, toàn thân bay cao vài ba trượng rồi bất thần bổ nhào xuống như một con chim ưng, uy lực dũng mãnh vô kể. Bọn Cơ Loa Ti Á chịu sao nổi cú thiết đầu công ấy, tuy không đến nỗi táng mạng nhưng cũng thương tật vô số, bỏ chạy về phía Đông.


Bố Kệ nghe xong cả mừng, nói:

- Mười hai năm tại châu Âu chúng ta mới chịu nhục một lần, cũng vì bọn chúng. Nay Cơ Loa Ti Á đã chịu tội rồi, ta bây giờ mới giải được cơn phiền muộn trong lòng. 

Nói đoạn tinh thần cũng thêm phấn chấn, truyền lệnh cho học trò cung tên lắp sẵn, đao kiếm tuốt trần, lại dàn theo thế trận tuyệt kỹ Cửu cung bát quái, sẵn sàng ứng chiến Ý Đại Lợi. 

Ấy gọi là: 
Vừa nghe thù nhân thua tan tác
Lại lo cường địch đã cận kề

Chưa biết cuộc đại chiến lần này thắng bại thế nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ. 

Chia sẻ

Bình luận 0