Tư Mã Hóa

Chia sẻ

Bình luận 0

Hồi 19
Dùng bả hư danh, Deschamp dụ tướng

Tiện tay dắt xe, Payet hiến kỳ mưu

Lại nói về vòng Sinh Tử của Quần Anh Hội EURO 2016. Khi đó, cả Lục địa Già rúng động bởi sự kiện BREXIT của Đế quốc Mù Sương khi đơn phương rút khỏi liên minh châu Âu, không hẹn ngày tái nạm.

Nói gì thì nói, Đế quốc Mù Sương vẫn là Kinh tế Bắc Đẩu, Bóng đá Nam Tào của cả châu lục. Nồi cơm manh áo của biết bao hiệt kiệt sân cỏ châu Âu trông đợi vào đây, thế mà nay, nỡ lòng nào “Chặt đôi câu thơ, Anh làm mái chèo Brexit”.

Suốt mấy ngày đó, Tam Thốn Đầu Đinh Deschamp thấy các chiến tướng của mình như Payet, Martial, Kante nháo nhác bàn tán, lòng dạ bất yên thì hiểu ngay vấn đề liền triệu chúng vào phủ dụ:

- Có phải các ngươi đang lo lắng sự nghiệp ngoài hải đảo không?

Chúng lặng yên không nói, mặt cúi gầm. Deschamp lại thét lên be be:

- Địch đang áp sát chân thành, Phó tư lệnh Roy Keane của chúng liên tiếp bắn thư vào thành hẹn tử chiến ở Lyon, khí thế của chúng sau khi hạ gục đạo quân Thiên Thanh bách chiến của Thổ Hành Tây Conte đang lên ngùn ngụt. Thế mà các ngươi vì lợi riêng mà xao nhãng việc chung. Xem lại đường ăn ở đi.

Payet khóc xụt xịt như cô hiệu trưởng thi Ai Là Triệu Phú:

- Quan anh thân phú quý đủ đầy, còn chúng em phận đầu chày đít thớt, lang bạt kiếm cơm. Mới chớm thành danh ở cái mỏ tiền Premier League, bỗng chốc trắng tay. Hu hu. Mất cả rồi!

Deschamp nhíu mày, hạ giọng:

- Cứ lo vô địch phen này đi, anh hứa sẽ bảo thằng đệ Độc Giác Đầu Công Zidane cơ cấu sang Real. Đấy mới là đất chân mệnh Quả Bóng Vàng.

Đám kia nghe thế mừng rú lên:

- Được thế thì còn gì bằng. Ta bỏ EPL về xách nước bổ cam ở Real đúng là bỏ chỗ tối sang chỗ sáng. Ơn này nguyện ngậm miệng ăn tiền đời đời.

Thưa quan anh, lũ chúng em đều chinh chiến ở Premier League, lạ gì đám rợ CH Ireland. Quân xứ ấy có 23 danh tướng thì đến 22 kẻ đang kiếm cơm ngoài đảo, gặp mặt chan chát, sở trường sở đoản từng kẻ đều ghi vào vạt áo, chờ ngày sử dụng.

Deschamp mừng rỡ reo lên:

- Có kế gì hay hiến đi.

Payet liếc mắt, hiệu cho Martial ra đóng kín cửa, rồi mới thì thào:

- Sông Seine là sông tổ của nước ta linh thiêng vô cùng. Ta nên men theo thế sông, lập trận Trường Xà từ thượng nguồn xuống hạ lưu, cứ cách một đoạn là cử mãnh tướng đóng chốt giả vờ xây thủy điện, lập trạm thu phí tàu bè. Đồng thời gấp rút nạo vét cát vừa để uốn dòng chảy, để bán lấy tiền nuôi quân.

Đợi đến khi quân Bắc Ireland tụ về chân thành Lyon, quan anh chỉ ngồi treen đỉnh tháp Eiffel bắn pháo hiệu, mọi cửa đập, âu tàu nhất tề mở toang xả lũ về hạ lưu, cuốn trôi quân địch khỏi lục địa, khỏi cần vốt viếc. Quân ta không cần xuất chinh mà vẫn thắng lớn. Ăn trận thế mới thích.

Deschamp và lũ kia không ai bảo ai, nhất loạt quỳ xuống:

- Mời thánh ngồi ngay ngắn, ăn gì để chúng con cúng. Đến Khổng Minh tái sinh cũng phải cam bái hạ phong, gọi ông bằng cụ.

Rồi Tam Thốn Đầu Đinh hỏa tốc điều động quân cơ, hẹn ngày phá quân CH Ireland.

Đúng là:

Muốn được tướng tài dâng kế hiểm

Phải biết mời bia sáng trưa chiều

CH Ireland mắc mưu hiểm của Payet hay không, xin đọc hồi sau sẽ rõ.   

Chia sẻ

Bình luận 0