Gia Cát Lạng

Chia sẻ

Bình luận 0

Hồi 17
Bố Kệ tan mộng đẹp
Bác Đô máu nóng tuôn

Lại nói chuyện Tây Ban Nha đại chiến Cơ Loa Ti Á (Croatia), khắp nơi tiếng hò reo vang trời, trống khua dậy đất. 

Đan Bố Kệ (Del Bosque) từ khi kéo quân sang Phú Lãng Sa (Pháp) đến nay ước chừng đã được mươi hôm, thế lực tựa rồng cuốn dòng thuận, hổ nhảy đất bằng, đi đến đâu giặc hàng đến đấy, như cỏ lướt theo chiều gió, gươm không dây vết máu nào, đến thẳng Bác Đô (Bordeaux). 

Vì vậy y coi bọn Cơ Loa Ti Á chẳng khác gì ánh đom đóm lập lòe trong đám cỏ hôi, nào có ra gì. Hai bên cự nhau được sáu, bảy hiệp đã nghe đánh ầm một tiếng, Mộ Lạp Tháp (Morata) đưa một đường thương, phá tan phòng tuyến Cơ Loa Ti Á. Đan Bố Kệ ngồi trong đám lọng vàng cờ tía vỗ tay cười ầm cả lên, mặc cho đám đồ đệ đánh giết, nhẹ khép bờ mi, nhắm mắt dưỡng thần.

Lúc này trời đã về chiều, trong thời tiết mát mẻ của Bác Đô, những con gió đìu hiu thổi nhẹ, thật khiến cho lòng người khoan khoái. Trong ý nghĩ, Bố Kệ nhìn thấy một kỳ đài tráng lệ chót vót giữa trời. Nơi chính điện đặt một đỉnh đồng nặng ước ngàn cân, khói hương cuộn tỏa. Bốn xung quanh cờ xí giăng giăng, mũ khăn lợp lợp, bao nhiêu tinh hoa của võ lâm từ bốn biển, hầu như đều đổ hết về đây, đứng ở phía dưới ngước nhìn lên, dáng vẻ mong đợi.

Được một lát, từ phía xa Đan Bố Kệ mặc áo gấm thêu trăm hoa đi đầu, theo sau ước chừng hơn hai mươi đệ tử, chậm rãi tiến lên. Rồi một tiếng nổ vang như sấm động, chúng từ từ nhấc bảo vật bí truyền của lão tổ sư Hanh Lợi Đức Lao Nạp (Henri Delaunay), định danh vua của châu Âu. Trong thành ngoài nội đàn sáo réo rắt, khánh nhạc vang lừng không dứt...

Bỗng trong muôn ngàn thanh âm hỗn loạn, khung trời u tối đột nhiên xuất hiện một ánh hàn quang, ban đầu như một u linh lởn vởn nhưng càng lúc càng rực rỡ rồi vụt biến thành điện quang hỏa thạch, nhanh chóng hủy diệt mọi kháng cự. Bố Kệ giật mình mở mắt. Y không thể tin vào mắt mình, trên mặt đất ngổn ngang người của Tây Ban Nha. 

Con chưa định thần, thêm tiếng gầm rống kinh hồn vẳng tới. Mặt đất dưới chân lại một lần nữa rung lên, bốn bề chấn động, diễn biến mau lẹ thật khiến người ta không thể tưởng tượng được. Khả Lợi Ni (Kalinic), Ba Li Xích (Perisic) của Cơ Loa Ti Á không biết từ đâu đánh tới, kéo theo muôn vàn luồng chưởng lực cương mãnh, vừa hung hiểm, vừa độc địa.

Ba Li Xích đã phá tan mộng đẹp của Đan Bố Kệ và đoàn hùng binh Tây Ban Nha

Một khoảnh Bác Đô sáng lòa, sơn mạch dưới đất chấn động mạnh, vô số đất đá to lớn vỡ nứt, bốn bề vang tiếng khóc thét kêu la như nhân gian đến ngày tận thế. Về phía Tây Ban Nha mà nói, mười phần thì tám chín đã từng tự tay sát nhân phóng hỏa, lập nhiều danh trạng. Thế nhưng cuộc ác đấu kinh tâm động phách hôm nay thì trong đời ít thấy. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, chưa khi nào bất lực đến thế, muốn gượng dậy cũng vô kế khả thi.

Bố Kệ thấy thảm cảnh ấy tinh thần hoảng hốt lắm, vội truyền lệnh thu dọn hành lý, nhắm hướng Đông mà chạy. 

Thực là: 
Không có Tây Ban (Nha) thừa thế mạnh
Biết đâu (Cơ Loa) Ti Á cũng cao tay

Không biết sắp tới Bố Kệ gặp Ý Đại Lợi lành dữ thế nào, chờ hồi sau sẽ rõ. 

Chia sẻ

Bình luận 0