Giải trí

Học nhiều ngoại ngữ ích lợi thật

Học nhiều ngoại ngữ ích lợi thật

15:11 | 23/09/2016

Giàng ơi, xã hội đang ầm ầm phản đối chuyện Bộ Giáo dục sẽ dạy 5-6 ngoại ngữ cho học sinh, trong đó có ngoại ngữ chính, ngoại ngữ phụ, ngoại ngữ bắt học, ngoại ngữ tự chọn. Hay quá ấy chứ sao lại phản đối. Học nhiều ngoại ngữ cực có lợi.