Theo
LĐBĐVN/Bongdaplus

Chia sẻ

Bình luận 0

Ngày 29/5/2018, ông Nguyễn Xuân Gụ đã đệ đơn từ chức vị trí Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam khóa VII gửi Ban chấp hành, Thường trực BCH và Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam.
Trong đơn, ông Nguyễn Xuân Gụ trình bày lý do dẫn đến quyết định nêu trên xuất phát từ sự việc xảy ra trong một khách sạn tại TP.HCM đêm ngày 24/5/2018 mà ông có liên đới.

Điều này đã ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của LĐBĐ Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Gụ cũng cho biết sẽ không tham gia ứng cử các chức danh của LĐBĐ Việt Nam khóa VIII.

Căn cứ đơn từ chức của ông Nguyễn Xuân Gụ, LĐBĐ Việt Nam sẽ có báo cáo gửi Ban chấp hành xem xét và đưa ra quyết định theo quy định của Điều lệ LĐBĐ Việt Nam.

Chia sẻ

Bình luận 0